Głos w debacie o przemocy wobec kobiet

Konwencja stambulska to najlepsze współcześnie dostępne narzędzie do zwalczania przemocy wobec kobiet, złoty standard polityki antyprzemocowej, gotowa mapa drogowa do budowania krajowych programów zwalczania przemocy – mówiła Agnieszka Kozłowska-Rajewicz podczas debaty o przemocy wobec kobiet.
Konwencję podpisały wszystkie kraje Unii, większość ja ratyfikowała.
Kluczową częścią Konwencji, stanowiącą o jej wyróżniającej się pozycji wśród podobnych dokumentów, jest rozdział o prewencji, który zapobieganie przemocy łączy z promocją równouprawnienia. Ten związek jest jasny: im więcej równości, tym mniej przemocy.
Na tle wysokich ocen Konwencji, jako mapy drogowej w zwalczaniu przemocy, a także w kontekście wątku równouprawnienia w konwencji, niezrozumiały jest fakt, ze Unia Europejska, która jest światowym liderem w promowaniu równości kobiet i mężczyzn, przystąpiła do realizacji tej Konwencji, w bardzo wąskim zakresie, dotyczącym jedynie prawa azylowego i współpracy międzynarodowej organów ścigania.

Podobne wpisy