Solidarność z kobietami walczącymi o realizację swoich praw

W rocznicę Czarnego Protestu, podczas którego dziesiątki tysięcy Polek wyszły na ulicę by przeciwstawić się popieranej przez przedstawicieli obozu rządzącego barbarzyńskiej propozycji całkowitego zakazu aborcji. Wyrażam swoje poparcie dla kobiet walczących o pełną realizację swoich praw do pracy, edukacji, macierzyństwa, wolności od przemocy i stereotypów, i gwarantowanego prawem dostępu do usług w zakresie zdrowia reprodukcyjnego. Równość kobiet i mężczyzn oraz prawo do niedyskryminacji są gwarantowane w Traktatach UE i ustawodawstwie krajowym, ale wciąż dalekie od realizacji na poziomie działań praktycznych. To należy zmienić.

Wśród postulatów dzisiejszego protestu, dominuje ten o liberalizacji polskiego prawa aborcyjnego. W sytuacji, kiedy większość Polaków popiera jednak utrzymanie obowiązującego prawnego kompromisu dot. przerywania ciąży, ważne jest aby obecne prawo było rzeczywiście wykonywane. W tej kwestii jest jeszcze wiele do zrobienia.

Polskie prawo aborcyjne, bardzo restrykcyjne w porównaniu z innymi krajami Europy, w pierwszej kolejności powinno być przestrzegane (obecnie nie jest). Dziś wiele kobiet napotyka na bariery w dostępie do środków antykoncepcyjnych, badań prenatalnych, aborcji w przypadkach dopuszczonych ustawą. Odmowa zabiegu nie jest odnotowywana w dokumentacji medycznej, mimo że tak nakazuje prawo, a pacjentki nie są odsyłane do innych lekarzy, mimo że i tu prawo wyraźnie wskazuje na taki obowiązek. W aptekach zdarza się, że aptekarze, znowu wbrew prawu, odmawiają wydania leków antykoncepcyjnych. Niemożliwy jest zabieg sterylizacji (podwiązania jajowodów) w celach antykoncepcyjnych, nawet gdy są medyczne przeciwskazania do używania innych środków antykoncepcyjnych. Zlikwidowano swobodny dostęp do antykoncepcji awaryjnej. W szkołach nie ma edukacji seksualnej ani równościowej, przez co kolejne pokolenia dziewcząt i kobiet zmagają się z tymi samymi problemami i są bardziej narażone na przemoc, w tym przemoc seksualną.
Czas przerwać to błędne koło, i zagwarantować kobietom wykonywanie należnych im praw: znowelizować przepisy tak, aby gwarantowały wykonanie obecnego kompromisu. Wymaga to m.in. zmiany języka w tych przepisach, przejścia z języka wyjątków od zakazów do języka praw. Istotna jest nowelizacja ustawy o zawodzie lekarza w zakresie stosowania klauzuli sumienia oraz wyraźnego wpisania do ustawy o ochronie płodu ludzkiego delegacji do rozporządzenia w sprawie podstawy programowej i edukacji seksualnej oraz równościowej, tak aby oprócz praw kobiet poruszać też kwestie praw mężczyzn, w tym ich odpowiedzialności za antykoncepcję, a w przypadku ciąży i urodzenia dziecka – za opiekę nad dzieckiem.
Konieczne jest też zabezpieczenie dostępu do bezpłatnej antykoncepcji dla kobiet o niższych dochodach.

Podobne wpisy