Białoruska noblistka w Parlamencie Europejskim

– Jeśli ktoś spędzi w zamkniętym obozie pół życia, wyjście z tego obozu nie będzie oznaczać, że taka osoba jest wolna – powiedziała Swietłana Aleksijewicz, laureatka Nagrody Nobla w dziedzinie literatury podczas organizowanej dziś w Parlamencie Europejskim konferencji pt.: „Białoruskie społeczeństwo: w stronę nowoczesnej tożsamości politycznej i narodowej?”. – Wolność to proces, droga do wolności jest długa – mówiła laureatka Nobla.

Celem konferencji, zorganizowanej przez posłanki Sandrę Kalniete i Agnieszkę Kozłowską-Rajewicz pod patronatem Grupy EPL, było spotkanie z białoruską laureatka Nagrody Nobla w 2015 roku w – Swietłaną Aleksiejewicz. W drugiej części spotkania rozmawiano o białoruskiej tożsamości narodowej i roli języka białoruskiego w kształtowaniu się tej tożsamości. Uczestnicy starali się także ocenić, czy powrót do języka białoruskiego przyczynia się do wzrostu świadomości narodowej Białorusinów, i czy niedawna fala protestów, która przetoczyła się przez kraj, oznacza, że Białoruś wkracza na tę drogę.
– Tylko ok 20% Białorusinów używa języka białoruskiego na co dzień; znakomita większość od pokoleń posługuje się rosyjskim, który ukształtował się przez ponad 200 lat rusyfikacji jako język elit, dyplomacji i biznesu. Mimo że formalnie język białoruski ma identyczny status jak rosyjski, to ten drugi służy do komunikacji w codziennym życiu Białorusi, także w urzędach. Bardzo nieliczne szkoły uczą w języku białoruskim, żaden uniwersytet nie prowadzi wykładów w tym języku. Na szczęście, od czasu aneksji Krymu władze Białorusi zmieniły front i złagodziły stanowisko wobec języka białoruskiego, umożliwiając aktywizację stowarzyszeń, organizacji i grup dedykujących swą działalność językowi białoruskiemu – powiedziała Agnieszka Kozłowska-Rajewicz.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele białoruskiej opozycji i społeczeństwa obywatelskiego: Aleś Białacki, założyciel centrum praw człowieka Viasna, Witalij Rymaszeuski, wiceprzewodniczący Białoruskiej partii Chrześcijańsko- demokratycznej, Anatol Lebiedzka, przewodniczący UCP oraz przedstawicielki opozycji zasiadające w białoruskim Parlamencie, Alena Anisim oraz Hanna Kanapacka.
– Po raz pierwszy w Parlamencie Europejskim gościliśmy przedstawicielki parlamentu białoruskiego. Także dlatego dzisiejsze wysłuchanie było wydarzeniem wyjątkowym – podkreśliła Agnieszka Kozłowska-Rajewicz.

Podobne wpisy