Modernizacja edukacji z myślą o rynku pracy

Coraz więcej Europejczyków zdobywa wyższe wykształcenie, a jednocześnie około 40 procent firm nadal mają problemy ze znalezieniem kandydatów do pracy z odpowiednimi kwalifikacjami i umiejętnościami. Dlatego dziś europosłowie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych wezwali do modernizacji edukacji, szczególnie w obliczu wyzwań cyfrowych, aby była ona bardziej nastawiona na potrzeby rynku pracy i dostosowana do przyszłego zapotrzebowania na umiejętności.
„Zjawisko jednoczesnego bezrobocia i nieobsadzonych miejsc pracy wynika z tego, że potrzeby pracodawców i pracowników nie są do siebie dostosowane. Dlatego tak ważne jest, aby system edukacji był bardziej nastawiony na praktykę. Chodzi nie tylko o ulepszenie nauczania, ale też o zmianę podejścia do ucznia czy studenta i pomoc w jego usamodzielnieniu, tak, aby w przyszłości był w stanie sam sobie stworzyć miejsce pracy – własną firmę”, powiedziała Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, autorka opinii w Komisji Zatrudnienia w sprawie modernizacji kształcenia w Unii Europejskiej.
Dokument podkreśla potrzebę szkoleń zawodowych i edukacyjnych oraz podniesienie ich jakości i atrakcyjności, a także apeluje o zajęcie się problemem wtórnego analfabetyzmu, który w UE dotyczy 20% obywateli. To absolutna konieczność, aby polepszyć umiejętności podstawowe jak czytanie, pisanie, czy rozumowanie matematyczne, ale także rozwijać umiejętności cyfrowe niezbędne do zaawansowanego technologicznie rynku pracy, z którym mamy obecnie do czynienia.

„Zależy nam na tym, aby w dzisiejszych czasach, przy obecnym rozwoju cyfryzacji i robotyzacji, umiejętności cyfrowe były częścią umiejętności podstawowych i aby był na nie kładziony szczególny nacisk w procesie kształcenia”, komentuje posłanka Kozłowska-Rajewicz.
Ponadto, autorka opinii zwraca uwagę na potrzebę monitorowania losów absolwentów, nie tylko na szczeblu krajowym, lecz także na szczeblu UE, w celu zapewniania odpowiednich treści edukacyjnych.
„Jestem przekonana, że system edukacji ma ogromne znaczenie w tym, jak potem pracownik odnajduje się na rynku pracy. Dlatego analiza tego, co dzieje się z absolwentami po zakończeniu przez nich szkół pozwoliłaby na ocenę systemu kształcenia i ukierunkowanie go bardziej na potrzeby rynku pracy”, dodała europosłanka.

Podobne wpisy