Co najmniej 4 miesiące urlopu, i dla matki, i dla ojca

Raport legislacyjny komisji EMPL do projektu nowej dyrektywy, według którego wszystkie kraje członkowskie powinny wprowadzić indywidualne prawo do minimum 4-miesięcznego płatnego urlopu rodzicielskiego, i dla matki, i dla ojca, został przegłosowany wyraźną większością głosów.
Komisja przegłosowała też mandat do negocjacji raportu z Radą. Agnieszka Kozłowska-Rajewicz została członkinią grupy negocjacyjnej, która będzie poszukiwała kompromisu między tym co proponują: Komisja Europejska, Parlament Europejski, i Rada (czyli państwa członkowskie).

W pakiecie jest też m.in. 10-dniowy płatny urlop ojcowski brany po urodzeniu dziecka i 5 dni urlopu opiekuńczego na chorego członka rodziny. Parlament w raporcie i opiniach ustalił poziom płatności na 80% wynagrodzenia.

Podobne wpisy