W maju 2014 zostałam posłanką do Parlamentu Europejskiego. Pracuję w dwóch komisjach: FEMM – Prawa Kobiet i Równouprawnienie oraz EMPL – Zatrudnienie i Sprawy Socjalne. Jestem współprzewodniczącą grupy. Zasiadam też w delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego EURONEST (członków PE i delegatów państw Partnerstwa Wschodniego), gdzie współprzewodniczę grupie roboczej do spraw Białorusi.

Wcześniej przez dwie kadencje byłam posłanką do Parlamentu RP, przez dwa lata ministrem w Kancelarii Premiera, sekretarzem stanu i Pełnomocnikiem Rządu ds. Równego Traktowania, gdzie zajmowałam się wykluczonymi, dyskryminowanymi, tymi, którzy doświadczyli lub nadal doświadczają pogardy i nienawiści z racji swojego wieku, płci, narodowości, religii, niepełnosprawności, koloru skóry czy orientacji seksualnej.

W ramach swojej działalności organizowałam liczne debaty eksperckie, m.in. na temat praw ojców, praw nastoletnich matek, praw kobiet, przemocy seksualnej i przemocy domowej, ubezwłasnowolnienia, luki placowej, i wiele innych. Zajmowałam się też kwestią uzawodowienia opieki nad niepełnosprawnymi członkami rodziny, koncepcją czeku opiekuńczego, urlopami rodzicielskimi, pozycją kobiet na rynku pracy. Jestem częstym gościem na Kongresach kobiet oraz spotkaniach organizacji senioralnych.

W Sejmie pracowałam w komisjach Edukacji, Nauki i Młodzieży, Zdrowia oraz Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Skupiałam się na edukacji i polityce społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem praw kobiet. Jestem autorką kluczowej poprawki do ustawy kwotowej, która zapewniła kobietom 35 proc. miejsc na listach wyborczych. Pracowałam też intensywnie nad ustawą ułatwiającą zakładanie żłobków i innymi ustawami z zakresu prawa rodzinnego. W połowie VI kadencji Sejmu założyłam Parlamentarny Zespół „Rodzina 2030”, który współpracował z ekspertami ministra Boniego oraz Rzecznikiem Praw Dziecka. W lipcu 2011 roku otrzymałam stypendium Departamentu Stanu USA uczestniczyłam w programie International Visitor Leadership – dla liderów i przyszłych liderów politycznych. Podczas wyjazdu odbyłam kilkadziesiąt spotkań z polityczkami, badaczkami, działaczkami i liderkami w zakresie polityki społecznej i praw kobiet.

Zanim trafiłam do polityki, wykładałam na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – był to mój pierwszy zawód. Specjalizowałam się w edukacji i biologii człowieka. W 1998 roku obroniłam na Uniwersytecie doktorat z biologii. Pisałam prace naukowe i podręczniki szkolne (biologia, liceum), prowadziłam wykłady kursowe i monograficzne, zajmowałam się też systemem kształcenia nauczycieli.

Zawsze byłam aktywna społecznie, działałam w samorządzie szkolnym, w harcerstwie, w różnych organizacjach pozarządowych lub nieformalnych grupach, jak w czasie liceum gdy organizowałam Spotkania z Poezją Gałczyńskiego w Leśniczówce Pranie na Mazurach. Na studiach brałam aktywny udział w grupach rozwojowych i spotkaniach z wykładowcami z podziemnej Solidarności.